Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
26
Fotograafia mõisted
Välklambi juhtarv
Välgu mudelinumber viitab välgu võimsusele ja maksimaalne loodav 
valgushulk on esindatud väärtuse „juhtarv” kaudu. Mida suurem on 
juhtarv, seda enam valgust välgust eraldub. Juhtarv saadakse, korrutades 
vahemaa välgu ja subjekti vahel ning ava väärtus, kui ISO-tundlikkus on 
seatud 100-le.
Juhtarv = Vahemaa välgu ja subjekti vahel X Ava väärtus
Ava väärtus = juhtarv/vahemaa välgu ja subjekti vahel
Vahemaa välgu ja subjekti vahel = juhtarv/ava väärtus
Seetõttu, kui teile on teada välgu juhtarv, saate te oletada optimaalset 
vahemaad välgu ja subjekti vahel, kui seadistate välku käsitsi. Näiteks, 
kui välgu juhtarv on GN 20 ja see asub 4 meetrit objektist eemal, on 
optimaalne ava väärtus F5.0.
Välk
Valgus on fotograafia üks olulisemaid komponente. Siiski pole lihtne 
alati ja kõikjal piisavalt valgust saada. Välgu kasutamine võimaldab teil 
optimeerida valgusseadistusi ja luua mitmekesiseid efekte.
Välk, tuntud ka kui strobo või kiirvälk, aitab teil luua madala valgusega 
tingimustes adekvaatne säritus. See on kasulik ka valgusküllastes 
situatsioonides. Näiteks, välku saab kasutada ovjekti varju särituse 
kompenseerimisel või nii objekti ja tausta jäädvustamisel taustvalgusega 
situatsioonides.
Enne parandamist
Pärast parandamist