Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
2
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Hoiduge kahjustamast subjekti silmanägemist.
Ärge kasutage välku inimestele või loomadele väga lähedal (lähemal 
kui 1 meeter). Kui kasutate välku objekti silmadele liiga lähedal, võib see 
põhjustada ajutisi või püsivaid nägemiskahjustusi.
Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele 
kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada 
lämbumist või raskeid vigastusi. Ka liikuvad osad ja lisatarvikud võivad 
tekitada füüsilist ohtu.
Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte 
või kuuma kohta.
Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas olemine 
võib tekitada kaamera sisedetailidele jäädavaid kahjustusi.
Vältige kaamera või laadija katmist teki või riietega.
Kaamera võib üle kuumeneda, see omakorda võib rikkuda kaamera või 
põhjustada tulekahju.
Ärge toitekaablit või laadurit käsitsege äikese ajal.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Pidage alati kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest ja soovitustest, see 
võimaldab vältida ohtlikke olukordi ning tagada kaamera parima töö.
     Hoiatus – olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi teile 
või teistele inimestele
Ärge võtke kaamerat koost lahti ega üritage seda remontida.
Te võite kaamerat kahjustada ja tekitada endale elektrilöögi ohtu.
Ärge kasutage kaamerat tuleohtlike või plahvatusohtlike 
gaaside ja vedelike läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Ärge toppige tuleohtlikke materjale kaamerasse ega hoidke 
neid kaamera läheduses.
See võib põhjustada tule-või elektrilöögiohtu.
Ärge käsitsege kaamerat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.