Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera
29
Alustamine
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed.
Kaamera  
(kaasaarvatud kere kork ja välgupesa 
kate)
Vahelduvvooluadapter/USB-kaabel
Taaslaetav aku
Rihm
Tarkvara CD-ROM 
(lisatud kasutusjuhend)
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM
Kiirjuhend
Lühijuhend
• 
Illustratsioonid võivad teie tegelikest esemetest erineda. 
• 
Komplekti mittekuuluvaid valikulisi lisatarvikuid saate osta jaemüüjalt või Samsungi teeninduskeskusest. Samsung ei 
vastuta probleemide eest, mis on tingitud heakskiitmata lisaseadmete kasutamisest. Teavet lisatarvikute kohta vaata 212.