Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera
30
Kaamera ehitus
Nr.
Nimi
Kiirvalikuketas
• 
Menüü ekraanil: liigub soovitud 
menüü üksuse juurde.
• 
Nutikal paneelil: reguleerib valitud 
suvandit.
• 
Võtterežiimis: reguleerib 
säriaega või ava väärtust teatud 
võtterežiimides ja muudab fookusala 
suurust.
• 
Taasesitusrežiimis: kuvab pisipilte, 
või suurendav või vähendab fotosid. 
Avab või sulgeb taasesitusrežiimis 
pidev- või sarivõtete kausta. Skannib 
videot tagasi või edasi.
Režiimi valimise ketas
• 
t: Nutikas automaatrežiim  
(lk. 55)
• 
P: Programmirežiim (lk. 57)
• 
A: Avaprioriteediga režiim (lk. 59)
• 
S: Katikuprioriteediga režiim (lk. 60)
• 
M: Manuaalrežiim (lk. 61)
• 
T: Kohandatud režiim1 (lk. 63)
• 
U: Kohandatud režiim2 (lk. 63)
• 
i: Objektiivi prioriteedi režiim  
(lk. 64)
• 
s: Nutikas režiim (lk. 66)
• 
B: Wi-Fi (lk. 134)
Välgupesa kate
Nr.
Nimi
Välgupesa
Sisseehitatud välk (lk. 102)
Välklambi avamisnupp (lk. 102)
Mikrofon
Objektiivipäästik
Pildiandur
10
Objektiivipaigaldus
11
Teravussügavuse eelvaade nupp  
(lk. 24)
12
Objektiivi kinnitusmärk
13
AF-sihiku valgustus/taimeri tuli
14
Toitelüliti
15
Katikunupp
16
Mõõtmisnupp (lk. 106)
17
DIRECT LINK nupp: käivitab 
eelseadistatud Wi-Fi funktsiooni. (lk. 33)
1
3
2
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
17
16
15
14