Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Kaamera ehitus
31
Nr.
Nimi
Ajami ketas
• 
H: Üksik (lk. 96)
• 
J: Pidev (lk. 96)
• 
K: Taimer (lk. 97)
• 
L: Särivahetus (lk. 98)
Video salvestamise nupp
Video salvestamise alustamine.
EV kohandamise nupp (lk. 111)
Säriaja reguleerimiseks vajutage ja 
hoidke nuppu ning kerige seejärel 
kiirvalikuketast.
AEL nupp (lk. 112)
• 
Võtterežiimis: lukustab reguleeritud 
säri väärtuse või fookuse.
• 
Taasesitusrežiimis: kaitseb valitud 
faili.
Fn nupp
Pöördub teatud suvandite 
viimistlemiseks Nutikale paneelile.
o nupp
• 
Menüü ekraanil: salvestab valitud 
suvandid.
• 
Võtterežiimis: võimaldab mõnede 
võtterežiimide puhul valida fookusala 
manuaalselt.
Kustuta/kohanda nupp
• 
Võtterežiimis: täidab määratud 
funktsiooni. (lk. 168)
• 
Taasesitusrežiimis: kustutab faile.
Nr.
Nimi
Navigatsiooninupp (Nutikas valija)
• 
Võtterežiimis
 
-
D: muudab ekraanil teavet.
 
-
I: valib ISO-väärtuse.
 
-
C: valib valgetasakaalu suvandi.
 
-
F: valib AF-režiimi.
• 
Teistes olukordades 
Liikuge vastavalt üles, alla, 
vasakule, paremale. (Te saate la 
navigatsiooninuppu keerata.) 
Taasesituse nupp
Sisenega taasesitusrežiimi piltide või 
videote kuvamiseks.
10
Olekutuli
Näidake kaamera olekut.
• 
Vilgub: kui salvestatakse fotot, 
filmitakse videot, saadetakse andmeid 
arvutile või printerile või ühendatakse 
WLAN võrguga või saadetakse fotot.
• 
Põleb: kui andmete edastust ei toimu, 
kui andmete edastus arvutisse on 
lõpetatud, aku laadimise ajal.
11
Menüü nupp
Suvandite või menüüde avamine.
12
Lähedusandur (lk. 169)
13
Pildinäidik (lk. 33)
14
Okulaarivarjuk
6
7
9
2
1
3
4
5
8
10
11
12
13
14