Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Kaamera ehitus
33
Pildinäidiku nurga ja dioptri reguleerimine
Reguleerige pildinäidiku nurka mugavaks pildistamiseks. Tõmmake pildinäidik õrnalt välja ( ) ja 
kallutage seda nurga reguleerimiseks ( ).
Dioptri reguleerimisketas on juurdepääsetav, kui tõmbate pildinäidiku välja. Kui pilti ei näidata läbi 
pildinäidikus selgelt, kerige dioptri reguleerimisketast, et pilti parandada.
Ärge reguleerige pildinäidiku nurka ega pöörake dioptri reguleerimisketast üle lubatud piiride. Selle tegemine 
võib kahjustada pildinäidikut või dioptri reguleerimisketast.
DIRECT LINK nupu kasutamine
[DIRECT LINK] vajutades on mugav Wi-Fi funktsiooni sisse lülitada.  
Eelneva režiimi juurde naasmiseks vajutage [DIRECT LINK] uuesti.
DIRECT LINK nupu seadistamine
[DIRECT LINK] nuppu vajutades on võimalik valida ning aktiveerida Wi-Fi funktsiooni. (lk. 168)
DIRECT LINK 
suvandi 
määramiseks:
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 Klahvifunktsioonide seadistamine 
ĺ 
DIRECT LINK
ĺ
 suvand.