Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Algne seadistus
37
Vajutage [I], et valida Kuupäeva tüüp ja vajutage seejärel 
[o].
10 
Kuupäeva tüübi valimiseks vajutage [D/I] ja vajutage 
seejärel [o].
Tagasi
Language
Ajavöönd
Kuupäeva seadeds
Kellaaja seadeds
Kuupäeva tüüp
Kuupäeva tüüp
AAAA/KK/PP
KK/PP/AAAA
PP/KK/AAAA
London
English
11 
Vajutage [I], et valida Ajatüüp ja vajutage seejärel [o].
12 
Kellaaja vormingu valimiseks vajutage [D/I] ja vajutage 
seejärel [o].
Tagasi
London
2014/01/01
10:00 AM
Ajavöönd
Kuupäeva seaded
Kellaaja seaded
Kuupäeva tüüp
Ajatüüp
Ajatüüp
12H
24H
13 
Algse seadistuse lõpetamiseks vajutage [m].