Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera
38
Funktsioonide (suvandite) valimine
Nuppudega valimine
Suvandi valimiseks kerige kiirvalikuketast või keerake navigatsiooninuppu 
või vajutage liikumiseks [D/I/C/F] ja vajutage seejärel [o].
Puudutusega valimine
Ärge kasutage ekraani puudutamiseks teravaid objekte nagu pastapliiatsid või 
pliiatsid. See võib ekraani kahjustada.
Lohistamine: puudutage ja hoidke 
punkti ekraanil ja lohistage seejärel 
oma sõrme.
Puudutamine: menüü või suvandi 
valimiseks puudutage ikooni.
Nipsamine: nipsake õrnalt sõrmega 
üle ekraani.