Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
3
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Kui kaamerasse satub vedelik või võõrkeha, lahutage 
viivitamatult kõik toiteallikad, nagu aku või laadija, seejärel 
võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Pidage kinni igasugustest nõuetest, mis keelavad kaamera 
kasutamise teatud aladel.
• 
Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
• 
Lennukis viibides lülitage kaamera välja. Kaamera võib häirida lennuki 
seadmete tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja lülitage kaamera 
lennuliini personali nõudmisel välja.
• 
Lülitage kaamera välja meditsiiniseadmete läheduses. Kaamera 
võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes 
tervishoiuasutustes. Järgige kõiki nõudeid, hoiatussilte ja 
meditsiinipersonali korraldusi.
Vältige südamestimulaatorite häirimist.
Hoidke häirete vältimiseks kaamera ja kõigi südamestimulaatorite vahel 
tootja ning uurimisrühma soovitustele vastavat ohutut distantsi. Kui 
teil on põhjust kahtlustada, et kaamera häirib südamestimulaatori või 
meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera viivitamatult välja ja võtke 
suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või meditsiiniseadme 
tootjaga.
     Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat 
või muid seadmeid
Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast aku.
Kaamerasse jäetud aku võib aja vältel lekkida või korrodeeruda ja 
põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-
ioon varuakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage akut.
Mitteautentsed, kahjustatud või ülekuumenenud akud võivad põhjustada 
tulekahju või kehavigastuse.
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid, 
laadijaid, kaableid ja lisaseadmeid.
• 
Sobimatute akude, laadijate, kaablite, või lisaseadmete kasutamine 
või põhjustada aku plahvatuse, kahjustada kaamerat või põhjustada 
vigastusi.
• 
Samsung ei vastuta sobimatute akude, laadijate, kaablite, või 
lisaseadmete kasutamisest tingitud kahjude või vigastuste eest.
Kasuta akut ainult tema ettenähtud eesmärgil.
Aku väär kasutamine võib põhjustada tule või elektrilöögi.