Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Funktsioonide (suvandite) valimine
39
• 
Ekraani puudutamisel või sellel lohistamisel võivad ilmneda 
värvimuudatused. See pole rike vaid puutetundliku ekraani eripära. 
Värvimuudatuste vähendamiseks puudutage ja lohistage ekraanil õrnemalt.
• 
Puutetundlik ekraan võib töötada ebakorrektselt, kui kaamerat kasutatakse 
üliniisketes tingimustes.
• 
Puutetundlik ekraan võib töötada ebakorrektselt, kui ekraanil kasutatakse 
kaitsekilet või muid tarvikuid.
• 
Sõltuvalt vaatenurgast võib ekraan tunduda hämarana. Eraldusvõime 
parandamiseks reguleerige heledust või vaatenurka.
Kasutamine m
Vajutage [m] või puudutage ekraanil 
 ja muutke seejärel 
pildistamissuvandeid või sätteid.
Nt. Foto suuruse valimine P režiimis
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P.
Vajutage [m] või puudutage 
.
Kerige kiirvalikuketast või vajutage b, et liikuda suvandile 
[D/I] ja vajutage seejärel [o].
• 
Samuti on võimalik ekraanil puudutada b.
Keerake navigatsiooninuppu [D/I], et liikuda suvandile 
Foto suurus ja vajutage seejärel [o].
• 
Samuti on võimalik suvandite loendit lohistada ja seejärel suvandit 
puudutada.
Vali
Tagasi
AutoShare
Foto suurus
Kvaliteet
ISO
OLED värv
Väljas