Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Funktsioonide (suvandite) valimine
44
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Vajutage korraga i-Function objektiivil [i-Function] ja vajutage 
seejärel kaameral [N].
Valige foto kvaliteedi suvand.
Fokuseerimiseks poolvajutage nuppu [Katik] ja vajutage 
seejärel foto jäädvustamiseks nuppu [Katik].
iFn plus funktsiooni kasutamine
Vajutage i-Function objektiivil [i-Function], ja vajutage seejärel [N], [W], 
või kaameral [a]. i-Functioniga saate käivitada määratud funktsioone 
või avada seadete menüü. 
Nt. foto kvaliteedi funktsiooni määramine mõõtmisnupule
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P, A, S või M.
Vajutage [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 iFn seade 
ĺ
 iFn Plus 
ĺ
 
Mõõtmine 
ĺ
 Kvaliteet.
Vajutage [m].
Valige iFn seade 
ĺ
 Režiim 
ĺ
 iFn Plus.