Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera
45
Ekraani ikoonid
Fotode jäädvustamine
1
2
3
1. Pildistamisinfo
Ikoon
Kirjeldus
Võtterežiim
Praegune kuupäev
Praegune kellaaeg
Fookuskaugus*
Teavituste paneeli riba
Mälukaart ei ole sisestatud**
Automaatne särilukk (lk. 112)
Automaatne fookuslukk (lk. 112)
Teha jäänud fotode arv
100%
Aku protsendimäär 
Autofookuse raam
Punktmõõteala
Ikoon
Kirjeldus
• 
: täielikult laetud
• 
 
: osaliselt laetud
• 
 (Punane): tühi 
(taaslaadige aku)
• 
: laadimine 
Kaamera värisemine
Manuaalfookuse skaala
Tasememääraja (lk. 46)
Tulpdiagramm (lk. 167)
Fookus
Säriaeg
Ava väärtus
Säri kohandamise väärtus
ISO-tundlikkus (lk. 79)
* See ikoon ilmub siis, kui paigaldate Power Zoom objektiivi.
**  Fotosid, mis jäädvustati ilma mälukaarti sisestamata, ei saa 
edastada mälukaardile või arvutisse.
2. Pildistussuvandid
Ikoon
Kirjeldus
Foto suurus
Ajamirežiim
Välk (lk. 101)
Välgu intensiivsuse reguleerimine
Mõõtmine (lk. 106)
AF-režiim (lk. 84)
Ikoon
Kirjeldus
Fookuse piirkond
Näotuvastus
Valgetasakaal (lk. 81)
Valgetasakaalu mikro-reguleerimine
Optiline pildistabilisatsioon (OIS) (lk. 94)
Z sees
Z suhe
RAW-fail
Dünaamiline ulatus (lk. 109)
OLED värv (lk. 80)
3. Pildistamissuvandid (Puudutus)
Ikoon
Kirjeldus
Muuda Nutikas režiim**
Oma režiimi salvestamine***
Mobiilside**** 
Puudutusega AF suvandid
Pildistussuvandid
Nutikas paneel
**  See ikoon ilmub ainult siis, kui valitakse Nutikas režiim. 
***  See ikoon ilmub, kui valite Kohandatud1 või Kohandatud2 
režiimi.
****  Te saate otse valida Wi-Fi funktsiooni, mis ühendab 
nutitelefoniga.
Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid 
muutuvad vastavalt valitud režiimile või 
määratud suvanditele.
Võtterežiimis