Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Ekraani ikoonid
46
Ikoon
Kirjeldus
Video helitugevus
2. Pildistussuvandid
Ikoon
Kirjeldus
Video suurus
AF-režiim (lk. 84)
Mõõtmine (lk. 106)
Valgetasakaal (lk. 81)
Valgetasakaalu mikro-reguleerimine
Optiline pildistabilisatsioon (OIS) (lk. 94)
Digitaalne pildistabilisatsioon (OIS) (lk. 115)
Sulataja (lk. 116)
Mitmikliikumine (lk. 115)
Hääle salvestamine väljas (lk. 116)
Sisemikrofon kasutusel
Suuminupp*
OLED värv (lk. 80)
* See ikoon ilmub siis, kui paigaldate Power Zoom objektiivi.
Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid muutuvad 
vastavalt valitud režiimile või määratud 
suvanditele.
Tasememäärajast
Tasememääraja aitab teil joondada kaamerat 
horisontaalsete ja vertikaalsete joontega ekraanil. 
Kui tasememääraja ei ole tasemel, sättige 
tasememääraga õigeks, kasutades horisontaalse 
kalibreerimise funktsiooni. (lk. 171) 
Vertikaalne
Horisontaalne
▲ Tasandage
▲ Ebatasandage
Tasememõõturit ei saa portreeorientatsioonis 
kasutada.
Videote salvestamine
1
2
1. Pildistamisinfo
Ikoon
Kirjeldus
Võtterežiim
Tühista puudutusega AF.
Praegune salvestusaeg/vaba 
salvestusaeg
100%
Aku protsendimäär 
• 
: täielikult laetud
• 
 
: osaliselt laetud
• 
 (Punane): tühi (taaslaadige 
aku)
• 
: laadimine
Suumiosuti*
Säri väärtus
ISO-tundlikkus (lk. 79)