Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Ekraani ikoonid
48
Kuvatud teabe muurmine
Ekraani tüübi muutmiseks vajutage korduvalt [D].
Režiim
Ekraani tüüp
Pildistamine
• 
Võtte põhiteave (Võtterežiim, Säriaeg, Ava väärtus, Säri 
väärtus, ISO-tundlikkus, jne.)
• 
Võtte põhiteave + Võttesuvandi nupud (MENÜÜ, Fn, 
Mobiilside, Puudutusega AF) + Tasememõõtur
• 
Võtte põhiteave + Võttesuvandi nupud + praeguste 
võttesuvandite teave (Foto suurus, Ajamirežiim, Välk, 
Mõõtmine, AF-režiim, jne.)
• 
Võtte põhiteave + Võttesuvandi nupud + Praeguste 
võttesuvandite teave + Tulpdiagramm + Kuupäev ja kellaaeg
• 
Teave puudub (kui ühendatud HD-teleriga või HDMI-toega 
kuvariga)
Taasesitus
• 
Põhiteave
• 
Kuva praeguse faili kohta kogu teave.
• 
Kuva praeguse faili kohta kogu teave, kaasaarvatud RGB 
histogramm.
Teavituste paneeli kuvamine
Teavituste paneeli avamiseks puudutage ekraani ülaservas 
. Te saate 
reguleerida ekraani heledust või kuvada aku tööiga ja andmete mäluruumi 
teavet. Kui olete muutnud kaamera foto suuruse ja kvaliteedi, säri väärtuse 
ja ISO-tundlikkuse vaikeseadeid, saate muudetud seadeid kuvada. 
Puudutage teavituste paneeli nuppu või vajutage [m] või [f] selle 
sulgemiseks.
Automaatne
Mälu
10    võte(võtted)
Aku tase
Muudetud kaamera seaded
Mälu ja aku tase
Ekraani heledus