Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
4
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.
Põlemise ajal on välklamp väga kuum ja võib põhjustada põletuse.
Kui kasutate vahelduvvoolu laadijat, lülitage kaamera enne 
vahelduvvoolu laadija eemaldamist välja.
Selle eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Eemaldage laadija elektrikontaktist, kui seda ei kasutata.
Selle eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit, pistikut 
või logisevat pesa.
See võib põhjustada tule-või elektrilöögiohtu.
Ärge lubage vahelduvvoolu laadijal kokku puutuda aku +/- 
klemmidega.
See võib põhjustada tule-või elektrilöögiohtu.
Ärge pillake kaamerat või põhjustage sellele tugevaid lööke.
See võib kahjustada ekraani või väliseid ja sisemisi komponente.
Olge ettevaatlik, kui ühendate kaableid, paigaldate akusid ja 
mälukaarte.
Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku 
või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja 
lisaseadmeid.
Hoidke magnetribaga kaardid kaamera vutlarist eemal.
Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda.
Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või 
mälukaarti.
See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju.
Ärge asetage kaamerat magnetväljadesse või nende 
lähedusse.
See võib kaamera töös tõrkeid põhjustada. 
Ärge kasutage kaamerat, kui ekraan kahjustatud. 
Kui klaas-või akrüüldetailid purunevad, külastage kaamera parandamiseks 
Samsungi teeninduspunkti.