Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Lisatarvikud
54
Välise välgu ühendamine
Eemaldage kaameralt välgupesa kate.
Paigaldage välk, libistades see välgutalla sisse.
• 
Välgu avamiseks tõmmake õrnalt välku, vajutades samal ajal nuppu 
PUSH.
Vajuta välgul olevat toitenuppu.
• 
Te saate jäädvustada foto välguga, mis ei ole täies ulatuses laetud, kuid on 
soovitatav kasutada täielikult laetud välku.
• 
Saadavalolevad suvandid võivad võtterežiimist sõltuvalt erineda.
• 
Kahe välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
• 
Lisateavet valikulistest välkudest vaadake välgu kasutajajuhendist.
Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud välkusid. Mitteühilduvate 
välkude kasutamine võib teie kaamerat kahjustada.