Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
57
• 
Kaamera võib tabada erinevaid stseene, isegi samu objekte, sõltuvalt välistest 
teguritest nagu kaamera värisemine, valgustus või kaugus objektist.
• 
Kui kaamera ei tuvasta sobivat stseeni režiimi, kasutab see Nutika automaatse 
režiimi vaikesätteid.
• 
Sõltuvalt objekti asendist või valgustingimustest ei pruugi kaamera isegi näo 
tuvastamisel valida portree režiimi.
• 
Samuti ei pruugi statiivi kasutamisel kaamera lülituda statiivi režiimi (
), kui 
objekt liigub.
• 
Kaamera tarbib rohkem akuvoolu, kuna sobivate stseenide valimiseks peab 
tihti muutma sätteid.
P Programmirežiim
Kaamera reguleerib automaatselt säriaega ja ava väärtust, et optimaalne 
säritusväärtus oleks saavutatud.
See režiim on kasulik, kui te tahate jäädvustada püsiva särituse kaadreid, 
olles samal ajal suutelised reguleerida teisi seadeid.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P.
Määrake soovitud suvandid. 
Fokuseerimiseks poolvajutage nuppu [Katik] ja vajutage 
seejärel foto jäädvustamiseks nuppu [Katik].