Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
58
Programmi nihe
Funktsioon Programminihe võimaldab teil reguleerida säriaega ja 
ava väärtust, samal ajal, kui kaamera säilitab sama särituse. Kui kerite 
kiirvalikuketast vasakule või keerate navigatsiooninuppu vastupäeva, 
suureneb säriaeg ja suureneb ava väärtus. Kui kerite kiirvalikuketast 
paremale või keerate navigatsiooninuppu päripäeva, väheneb säriaeg ja 
väheneb ava väärtus.
Minimaalne säriaeg
Määrake säriaeg nii, et see poleks pikem kui valitud aeg. Samas, kui 
automaatse ISO vahemiku poolt määratud ISO väärtuse saavutanud 
ISO-tundlikkuse tõttu pole võimalik sobivat säri väärtust saavutada, võib 
säriaeg olla valitud minimaalsest säriaejast aeglasem.
Minimaalse säriaja 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Minimaalne säriaeg 
ĺ
 suvand.
• 
See funktsioon on saadaval ainult Automaatne ISO-tundlikkuse puhul.
• 
See funktsioon on saadaval ainult režiimides Programmeerimine või 
Avaprioriteet.