Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
5
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab korralikult.
Tootja ei vastuta mistahes failide kaotsimineku või kahjustamise eest, kui 
see on tingitud kaamera rikkest või väärkasutusest.
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama.
Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta 
andmete kaotsimineku eest.
Ärge jätke objektiivi otsese päikesevalguse kätte.
See võib muuta pildisensori laiguliseks või põhjustada rikkeid.
Kui kaamera kuumeneb üle, eemaldage aku ja laske sellel 
jahtuda.
• 
Kaamera pikaajaline kasutamine võib aku ülekuumendada ning 
tõsta kaamera sisemist temperatuuri. Kui kaamera lakkab töötamast, 
eemaldage aku ja laske sellel jahtuda.
• 
Kõrged sisemised temperatuurid võivad tekitada teie fotodele müra. See 
on normaalne ega tohiks kaamera üldist toimimist mõjutada.
Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
Teie kaamera väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida varjestamata 
või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid, nt südamestimulaatoreid, 
kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid ning muid kodus või sõidukites 
olevaid elektroonikaseadmeid. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud 
probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate 
poole. Soovimatute häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt 
heakskiidetud seadmeid ja lisaseadmeid.
Kasutage oma kaamerat normaalses asendis.
Vältige kokkupuudet kaamera siseantenniga.
Andmete edastamine ja teie vastutus
• 
WLAN-i kaudu saadetavad andmed võivad lekkida, nii et vältige 
tundlikke andmete saatmist avalikes kohtades või avatud võrkudes. 
• 
Kaamera tootja ei vastuta mingi andmeedastuse eest, mis rikub 
autoriõigust, kaubamärke või intellektuaalomandit käsitlevaid õigusakte 
või avalikku sündsust käsitlevaid reegleid.