Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
63
T U Kohandatud režiim
Kohandatud režiim võimaldab teil luua omaenda võtterežiime, 
kohandades ja salvestades suvandeid. Salvestage tihtikasutatavad 
suvandite seadistused ja avage neid oma võtterežiimidena, mis on võtte 
tingimusteks kohandatud. Kasutage kohandatud režiimi, erinevates 
keskkondades pildistamiseks, kasutades eelistatud võtteseadeid, või kui 
kasutate tihti teatud tingimustes eelseadistatud suvandeid.
Kohandatud režiimide salvestamine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse P, A, S, M, T või 
U.
Seadistage pildistussuvandid.
Vajutage [m] ja valige seejärel d 
ĺ
 Kohandatud režiimi 
haldamine 
ĺ
 Salvesta.
• 
Samuti saate oma režiimi salvestada puudutades ekraanil 
.
• 
Samuti saate salvestada kohandatud režiimi vajutades [f] ja 
puudutades seejärel 
.
Kontrollige võttesuvandeid ja valige seejärel Salvesta.
Režiimi nime sisestamiseks kasutage ekraani klaviatuuri. (lk. 139)
Režiimi salvestamiseks vajutage [o].
Võimalik on salvestada kuni 10 kohandatudrežiimi.
Kohandatud režiimide valimine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T või U.
Kerige salvestatud kohandusreziimini hüpikaknas ja valige 
seejärel Jah.
• 
Võite vajutada ka [m] ja valida seejärel d 
ĺ
 Kohandatud 
režiimi haldamine 
ĺ
 Avatud 
ĺ
 režiim.
• 
Kui kohandatud režiime pole salvestatud, võite valida võtterežiimi 
kaamera hüpikaknast, seadistada võttesuvandeid ja salvestada uusi 
kohandatud režiime.
Kontrollige võttesuvandeid ja valige seejärel OK.