Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
68
Parim nägu režiimi kasutamine
Parim nägu režiimis saate jäädvustada mitu pilti ja asendada nägusid, et 
luua parim võimalik pilt. Kasutage seda režiimi igale isikule parima pildi 
valimiseks, kui jäädvustate grupipilte.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse s ja valige seejärel 
Parim nägu.
Joondage objekt kaadrisse ja poolvajutage seejärel 
fokuseerimiseks nuppu [Katik].
Foto jäädvustamiseks vajutage nuppu [Katik].
• 
Kaamera jäädvustab 5 järjestikust fotot.
• 
Esimene foto määratakse tausta pildiks.
• 
Kaamera tuvastab näod automaatselt pärast pildistamist.
Näo asendamiseks puudutage nägu.
Tagasi
Salvesta
Puudutage 5 näo seast parimat pilti.
• 
Korrake samme 4 ja 5, et asendada fotol ülejäänud näod.
• 
 ikoon ilmub pildile, mida kaamera soovitab.
• 
Jäädvustatud nägude peitmiseks puudutage 
.
Foto salvestamiseks puudutage [o]. 
• 
Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
• 
Eraldusvõimeks on määratud 5.9M või vähem.