Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
6
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad tähistused
Režiimi tähistused
Režiim
Tähistus
Nutikas Automaatne
t
Programmeerimine
P
Avaprioriteet
A
Säriprioriteet
S
Käsitsi
M
Kohandatud1
T
Kohandatud2
U
Objektiivi prioriteet
i
Nutikas
s
Raadiovõrk
B
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Ikoon
Funktsioon
Lisateave
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
[  ]
Kaamera nupud. Näiteks, [Katik] tähistab päästikut.
(  )
Seonduva teabe leheküljenumber
ĺ
Sammu teostamiseks vajalik suvandite või menüüde 
valimise järjekord, näiteks: valige b 
ĺ
 Kvaliteet 
(tähistab valikut b ja seejärel Kvaliteet). 
*
Märkus