Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
69
Panoraamfotode jäädvustamine
Jäädvustage 2D või 3D panoraamfoto. Jäädvustatud 3D panoraamfotosid 
saab vaadata ainult 3D-televiisoris või 3D-kuvaril.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse s ja valige seejärel 
Panoraam.
Vajutage [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Panoraam 
ĺ
 Reaalajas panoraam 
või 3D.
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Pildistamiseks vajutage ja hoidke nuppu [Katik].
Liigutage kaamerat nuppu [Katik] all hoides aeglaselt 
soovitud suunas.
• 
3D panoraam režiimis on võimalik ainult horisontaalse stseeni 
jäädvustamine.
• 
Kuvatakse liikumissuunda tähistav nool ja kogu jäädvustatavat pilti 
kuvatakse eelkuva kastis.
• 
Kui stseenid on joondu, jäädvustab kaamera järgmise foto 
automaatselt.
Kui olete valmis, vabastage [Katik].
• 
Kaamera salvestab pildid automaatselt üheks fotoks.
• 
Kui vabastate nupu [Katik] võtte ajal, lõpetatakse panoraamvõte ja 
salvestatakse jäädvustatud fotod.