Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
70
• 
Eraldusvõime erineb sõltuvalt jäädvustatud panoraamfotost.
• 
Panoraamvõtte režiimis ei ole mõned pildistussuvandid saadaval.
• 
Kaamera võib pildistamise katkestada kompositsiooni või objekti liikumise 
tõttu.
• 
Juhul kui te peatate panoraamrežiimis kaamera liikumise pildi kvaliteedi 
suurendamiseks, ei pruugi kaamera viimast stseeni täielikult jäädvustada. 
Täieliku stseeni jäädvustamiseks liigutage kaamerat veidi kaugemale punktist, 
kus soovite stseeni lõpetada.
• 
3D-panoraamrežiimis ei pruugi kaamera jäädvustada stseeni algust või 
lõppu. Selle põhjuseks on 3D efekti iseloom. Täieliku stseeni jäädvustamiseks 
liikuge veidi eespoole alguspunktist ja kaugemale lõpupunktist, mida soovite 
jäädvustada.
• 
3D-režiimis jäädvustatud fotod salvestatakse JPEG (2D) ja MPO (3D) 
vormingutes. Kaamera ekraanil saab kuvada ainult JPEG faile.
• 
3D failide kuvamiseks ühendage kaamera 3D-teleri või 3D-kuvariga valikulise 
HDMI-kaabli abil. Kuvamise ajal kandke sobivaid 3D-prille. 
• 
3D-panoraamrežiimis pildistamise tulemusena võib 3D-efekt avalduda vähem 
kui 3D-objektiiviga pildistamise puhul. 3D-efekti suurendamiseks kinnitage 
valikuline 3D-objektiiv ning kasutage 3D-režiimi. (lk. 73)
• 
Parima tulemuse saavutamiseks panoraamfotode jäädvustamisel vältige:
 
-
kaamera liigutamist liiga kiiresti või liiga aeglaselt
 
-
järgmise pildi jäädvustamiseks kaamera ebapiisavalt liigutamist
 
-
kaamera liigutamist ebakorrapärastel kiirustel
 
-
kaamera raputamist
 
-
pimedates kohtades pildistamist
 
-
lähedalasuvate liikuvate objektide jäädvustamist
 
-
sellistes tingimustes pildistamist, kus valguse heledus või värvus on 
muutlik
• 
Jäädvustatud fotod salvestatakse automaatselt ja ning pildistamine 
lõpetatakse järgnevatel tingimustel:
 
-
kui pildistamise ajal muudetakse suunda
 
-
kui kaamerat liigutatakse liiga kiiresti
 
-
kui kaamerat ei liigutata