Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
71
Režiimi Nutikas hüppevõte kasutamine
Režiimis Nutikas hüppevõte saate hüppava objekti jäädvustamiseks 
määrata ala. Kaamera jäädvustab foto automaatselt, kui tuvastatakse 
liikumine.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse s ja valige seejärel 
Nutikas hüppevõte.
Lohistage ekraanil olev kast soovitud asukohta.
Hüppava subjektiga (üks isik) sobitamiseks kasti suuruse 
reguleerimiseks lohistage selle nurkasid.
Foto jäädvustamiseks vajutage nuppu [Katik] või [o].
• 
AF-sihiku valgustus/taimeri tuli vilgub 5 sekundit. Teatab subjekti 
valmisolekuks hüppama, kui tuli vilgub.
• 
Kui ekraanil olevas kastis tuvastatakse objekt pärast AF-sihiku 
valgustus/taimeri tuli lõpetab vilkumise, jäädvustab kaamera 
automaatselt 5 järjestikust fotot.
Valimiseks puudutage 5 foto seast parimat pilti. 
Foto salvestamiseks puudutage [o]. 
• 
Fotot salvestamata võtterežiimi pöördumiseks vajutage [m].
• 
Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
• 
Pimedates keskkondades ei saa kaamera pilte jäädvustada.