Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
72
Video salvestamine
Võtterežiimis on võimalik salvestada Full HD videosid (1920X1080), kui 
vajutate 
 (Video salvestamine). Kaamera võimaldab jäädvustada kuni 
29-minuti ja 59-sekundilisi videosid, kuni filmi suuruseks saab  
4 GB kaadrikiirustel 60, 30, 24, või 15 fps ja salvestab failid MP4 (H.264) 
vormingus. (1920X1080 (60 fps) jaoks), saate salvestada kuni 21 minutit 
ja 15 sekundit.) 60 kaadrit sekundis on saadaval ainult 1920X1080 ja 
1280X720 ja 24 fps on saadaval ainult 1920X810 eraldusvõime juures.  
15 fps on saadaval ainult teatud Nutika filtri suvanditega. Heli salvestatakse 
läbi kaamera mikrofoni. (Kui paigaldate välise mikrofoni, salvestatakse heli 
läbi välise mikrofoni.)
Valitud režiimis on võimalik määrata säritust ava väärtuse ja säriaja 
reguleerimise abil. Kui kasutate video salvestamise ajal objektiivi, 
millel pole AF/MF-lülitit, vajutage AF-funktsiooni aktiveerimiseks või 
deaktiveerimiseks [F]. Kui kasutate objektiivi, millel on AF/MF-lüliti, 
toimib AF-funktsioon vastavalt lüliti asendile.
Valige Sulataja, et hajuda stseeni sisse või välja. Samuti võite valida Hääl
Tuule vähendamine, või teisi salvestamise suvandeid. (lk. 116)
Keerake režiimi valimise ketas asendisse t, P, A, S, M, 
T, U, i, või s.
• 
See funktsioon ei pruugi teatud režiimides töötada.
Määrake soovitud suvandid.
Salvestamise alustamiseks vajutage 
 (Video salvestamine).
Lõpetamiseks vajutage uuesti 
 (Video salvestamine).
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on kõige uuem videokodeerimisvorming, mis 
loodi 2003. aastal üheskoos ISO-IEC ja ITU-T. Kuna see vorming kasutab 
suurt tihendustaset, on võimalik väiksema mäluruumiga salvestada rohkem 
andmeid.
• 
Kui teil on pildi stabilisaatori suvand filmi tehes sisse lülitatud, võib kaamera 
salvestada pildistabilisaatori heli.
• 
Suumiheli või teised objektiivihelid võidakse salvestada, kui te reguleerite 
objektiivi samaaegselt videosalvestamisega.
• 
Kui kasutate valikulist video objektiivi, siis automaatfookuse heli ei salvestata.
• 
Kui te eemaldate kaamera objektiivi samal ajal, kui salvestate filmi, on 
salvestamine häiritud. Ärge vahetage objektiivi salvestamise ajal.
• 
Kui paigaldate või eemaldate välise mikrofoni filmi salvestamise ajal, 
salvestatakse heli kaamera mikrofoniga.