Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
73
• 
Kui te muudate äkki kaamera pildistamisnurka filmimise ajal, ei pruugi 
kaamera pilte õigesti salvestada. Kaamera värisemise minimaliseerimiseks 
kasutage statiivi.
• 
Kaamera toetab video salvestamise ajal ainult Mitu AF funktsiooni. Teisi 
fookusala seadistamise funktsioone, nagu Näotuvastusega AF ei saa kasutada.
• 
Kui filmifaili suurus ületab 4 GB, lõpetab kaamera salvestamise automaatselt 
isegi siis, kui maksimaalset salvestusaega (29 minutit ja 59 sekundit) 
polesaavutatud.
• 
Kui te kasutate aeglase kirjutamiskiirusega mälukaarti, võib teie filmimine 
olla häiritud, sest kaart ei saa töödelda andmeid samal kiirusel, millega videot 
salvestatakse. Kui see juhtub, asendage kaart kiirema mälukaardiga või 
vähendage video suurust (näiteks 1280X720 pikslilt 640X480 pikslile).
• 
Vormindage mälukaart alati kasutades kaamerat. Kui te vormindate kaardi 
teises kaameras või arvutis, võite te faile kaotada või esile tuua muutuse 
kaardi mahus.
• 
Kui vajutate video salvestamise nuppu, lülitub Z välja.
• 
Video salvestamise ajal või ekraan olla pimedam kui sama ISO tundlkkusega 
foto jäädvustamisel. Reguleerige ISO-tundlikkust.
• 
Kui salvestate videot režiimides P, A, või S, seatakse ISO automaatselt 
režiimile Automaatne.
3D-režiim
3D-fotode või videote jäädvustamine on võimalik valikulise 
3D-objektiiviga.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D objektiiv (näide)
Lülitage objektiivi 2D/3D lüliti 3D asendisse ja jäädvustage seejärel foto või 
video, seistes objektist 1,5–5 m kaugusel.