Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera > 
Võtterežiimid
74
• 
3D-režiim on sõltumata kaamera režiimi valimise ketta asendist alati 
sisse lülitatud, väljaarvatud B puhul.
• 
Automaatsete 3D suvandite kasutamiseks, mis võimaldavad kaameral 
sõltuvalt 3D-režiimis valitsevatest võttetingimustest määrata 
võttesuvandeid automaatselt, vajutage [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Automaatne 
3D-režiim 
ĺ
 Sees.
• 
3D-salvestamise suvandi muutmiseks vajutage [m] 
ĺ
 g 
ĺ
  
3D REC-režiim 
ĺ
 soovitud suvand.
* Vaikesäte
Ikoon
Kirjeldus
Külg külje kõrval*: kuvab kaks pilti teine-teise kõrval.
Kaadri pakkimine: kuvab vasaku ja parema silma pildid eraldi 
kaadrites.
• 
Saadaval olevad võtte suvandid erinevad võrreldes teiste võtterežiimidega.
• 
Valida saab 4.1M (2688X1512) või 2.1M (1920X1080) foto suurust.
• 
Video eraldusvõimeks on määratud 1920X1080.
• 
3D režiimis salvestatud videod võivad olla pimedad või taasesitus värisev.
• 
Madalatel temperatuuridel pildistamine võib piltides põhjustada 
värvimoonutusi ja tarbida rohkem akuvoolu.
• 
Tingimustes alla 8,5 LV/900 lux ei pruugi olla pildistamine võimalik. Parima 
tulemuse saavutamiseks jäädvustage fotosid valgusküllastes kohtades.
• 
Kui pildistate polariseeruvate materjalidega objekte nagu ekraan, 
päikeseprillid või polariseeruv filter, või kui kasutate polariseeruvat materjali 
koos objektiiviga, võivad pildid olla pimedad või ebaõnnestuda 3D-efekti 
täielik rakendamine.
• 
Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
• 
Kui pöörate või kallutate kaamerat pildistamise ajal vertikaalselt, võib 
3D-efekti täielik rakendamine ebaõnnestuda. Hoidke kaamerat piltide 
jäädvustamise ajal normaalasendis.
• 
Kui pildistate fluorestseeriva valguse käes või jäädvustate pilte projektori 
kuvadest või teleri kuvadest, võivad pildid virvendamise tõttu ilmuda 
mustana.
• 
3D-režiimis ei pruugi suvand Suurenda x8 režiimis MF-abi olla saadaval.
• 
Kaamera ekraan kuvab 3D-videosid ainult 2D-vormingus.
• 
3D-režiimis jäädvustatud fotod salvestatakse JPEG (2D) ja MPO (3D) 
vormingutes. Kaamera ekraanil saab kuvada ainult JPEG faile.
• 
3D failide kuvamiseks ühendage kaamera 3D-teleri või 3D-kuvariga valikulise 
HDMI-kaabli abil. Kuvamise ajal kandke sobivaid 3D-prille.
• 
3D-režiimis ei saa välku kasutada.