Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
79
79
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
ISO-tundlikkuse väärtus näitab kaamera tundlikkust valgusele. 
Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera valgusele. 
Järelikult, valides kõrgema ISO-tundlikkuse väärtuse, saate te jäädvustada 
fotosid hämarates ja pimedates kohades kiirema säriajaga. Kuid see võib 
suurendada elektroonist müra ning kaasa tuua teralise foto.
ISO-tundlikkuse 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [I] 
ĺ
 suvand.
Näited
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• 
Samuti võib suvandi määramiseks võtterežiimis vajutada [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
ISO 
ĺ
 suvand.
• 
Suurendage ISO-väärtust kohades, kus välk on keelatud. Te saate jäädvustada 
selge foto ilma rohkema valguse kindlustamiseta, seades kaamerale kõrge 
ISO-väärtuse.
• 
Kasutage Müra vähendamise funktsiooni, et vähendada nähtavat müra, mis 
võib ilmuda kõrge ISO-väärtusega fotodele. (lk. 163)
• 
Saadaval olevad suvandid võivad võtte tingimustest sõltuvalt erineda.
ISO-tundlikkus