Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
82
Pildistamisfunktsioonid > 
Valgetasakaal
Eelseadistatud valgetasakaalu suvandite reguleerimine
Te saate reguleerida algseadistatud valgetasakaalu suvandeid.
Eelseadistatud 
suvandite 
reguleerimiseks:
Vajutage võtterežiimis [C] 
ĺ
 suvand 
ĺ
 [D] 
ĺ
 kerige 
kiirvalikuketast või keerake navigatsiooninuppu või vajutage 
[D/I/C/F]. 
Valgetasakaal: Päevavalgus
Tagasi
Seadista
Lähtesta
Samuti on võimalik soovitud ala ekraanil puudutada.
Näited
Automaatne VT
Päevavalgus
Fluorestseeriv päevavalgus
Volfram