Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
83
83
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Pildiviisard võimaldab teil oma fotole lisada erinevaid fotostiile, et luua 
erinevaid välimusi ja emotsionaalseid tujusid. Te saate ka luua ja salvestada 
oma fotostiile, reguleerides iga stiili jaoks värvi, küllastust, teravust ja 
kontrastsust.
Ei ole olemas reeglit, mis ütleks, milline stiil on sobilik millistes tingimustes. 
Eksperimenteerige erinevate stiilidega ja leidke omaenda seaded.
Fotostiil 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Pildiviisard 
ĺ
 
suvand.
Näited
Standard Erk
Portree
Maastik
Mets
Retro
Külm
Rahulik
Klassikaline
• 
Te saate ka reguleerida ka eelseadistatud stiili seadistuste väärtusi. Valige 
suvand Pildiviisard, vajutage [D] ja seejärel reguleerige värvi, küllastust, 
teravust või kontrastsust.
• 
Pildiviisardi reguleerimiseks valige 
, või 
, ja reguleerige seejärel 
värve, küllastust, teravust ja kontrastsust.
• 
Pildiviisardi suvandeid ei saa määrata samaaegselt Nutikas filter funktsiooni 
suvanditega.
Pildiviisard (foto stiilid)