Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
87
87
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
AF-ala funktsioon muudab fookusala positsoone.
Üldiselt fokusseerivad kaamerad lähimale objektile. Paljude objektide 
olemasolul võivad aga fookusesse sattuda mittetahetud objektid. Selleks, 
et vältida mittetahetud objektide fookusesse sattumist, muutke fookusala 
nii, et fookuses oleks soovitud objekt. Te saate puhtama ja teravama foto, 
kui valite sobiliku fookusala.
Autofookuse ala 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
ĺ
 AF-ala 
ĺ
 suvand.
• 
Saadaval olevad suvandid võivad võtte tingimustest sõltuvalt erineda.
• 
Kui AF/MF lüliti on asendis MF, pole võttemenüüs AF-ala muutmine võimalik.
• 
Kui kasutate Näotuvastusega AF suvandit, fokuseerib kaamera automaatselt 
valge raamiga alale.
• 
Olenevalt Pildiviisard suvanditest ei pruugi Näotuvastus töötada.
• 
Manuaalfookuse puhul ei pruugi näotuvastus olla saadaval.
• 
Näotuvastus ei pruugi olla saadaval, kui:
 
-
objekt on kaamerast liiga kaugel
 
-
valgus on liiga hele või pime
 
-
objekt ei vaata kaamera poole
 
-
objekt kannab päikeseprille või maski
 
-
objekti näoilmed vahetuvad kiiresti
 
-
objekti taga on taustvalgus või on valgustingimused ebapüsivad
Valimise AF
Te saate seadistada fookuse teie soovitud alale. Lisage fookusest-väljas 
efekt, et muuta objekt rohkem eristuvaks.
Alumisel fotol olev fookus paigutati ümber ja selle suurust muudeti, seega 
sobib see objekti näoga. 
Selleks, et võtterežiimis muuta fookusala suurust või seda teisaldada, vajutage 
[o]. Kasutage navigatsiooninuppu, et teisaldada fookusala. Fookusala suuruse 
muutmiseks kerige kiirvalikuketast. Kui kasutate pildinäidikut, vajutage 
fookusala mugavaks valimiseks [f].
AF-ala