Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
88
Pildistamisfunktsioonid > 
AF-ala
Mitu AF
Kaamera kuvab rohelise ristküliku kohtades, kus fookus on seadistatud 
õigesti. Foto on jagatud kahte või rohkemasse ossa ja kaamera saavutab 
mõlema ala fookuspunkti. See on soovitatud maastikufotode jaoks.
Kui vajutate [Katik] nupu poolenisti alla, kuvab kaamera fookusalad 
roheliselt, nagu näidatud alumisel fotol.
Näotuvastusega AF
Kaamera fokusseerib inimeste nägusid eelistatult. Kuni 10 inimese näod 
on võimalik tuvastada. See seadistus on soovitatud, kui pildistate gruppi 
inimesi.
Kui poolvajutate nuppu [Katik], fokusseerib kaamera nägusid nagu 
näidatud alumisel pildil. Kui pildistate gruppi inimesi, kuvab kaamera 
lähima inimese näol fookuse valgega ja ülejäänute nägudel halliga.