Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Pildistamisfunktsioonid
90
90
Pildistamisfunktsioonid
Pildistamisfunktsioonid
Jälitamise AF
Jälitamise AF objekti jälitada ning automaatselt fokuseerida isegi siis, kui 
objekt liigub, või vahetate võtte kompositsiooni. 
Valge raam: kaamera jälitab 
objekti.
Roheline raam: objekt on 
fookuses, kui vajutate [Katik
nuppu poolenisti.
Punane raam: kaamera 
fokuseerimine ebaõnnestus.
Valige või fokuseerige alas, mida ekraanil puudutate. Lisaks fokuseerige 
objekti ja jäädvustage foto ekraani puudutusega.
Puudutusega AF 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
ĺ
Puudutusega AF 
ĺ
 suvand.
Saadaval olevad suvandid võivad võtte tingimustest sõltuvalt erineda.
Puudutusega AF
Puudutusega AF võimaldab valida ja fokuseerida fookusala, mida ekraanil 
puudutate.
AF-punkt
Fookusala vastab alale, mida ekraanil puudutate ja fookust ei saavutata.
Puudutusega AF