Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
93
Pildistamisfunktsioonid > 
Fookusabi
Teravustamisulatus
Manuaalfookuse režiimis ilmub fookusrõnga keeramise ajal teie valitud 
värv fokuseerimise aitamiseks fokusseeritud objektil.
Fookuse 
korrektsiooni 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Teravustamisulatus 
ĺ
 suvand.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Tase
Määrake fokusseeritud objekti tuvastamise tundlikkus.  
(VäljasValiNormaalne*, Vaikne)
Värv
Määrake fokuseeritud objektil ilmuv värv.  
(Valge*, PunaneRoheline)
DMF (Otsene manuaalfookus) 
Te saate reguleerida fookust käsitsi, keerates fookusrõngast pärast seda, 
kui olete saavutanud fookuse nupu [Katik] poolvajutusega. See funktsioon 
ei pruugi teatud objektiividega saadaval olla.
DMF-funktsiooni 
seadistamiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 DMF 
ĺ
 suvand.
DMF-tundlikkuse seadistamine
Seadistage DMF funktsiooni kasutamiseks fookusrõnga tundlikkus. Kui 
valite Vali, reguleeritakse fookust fookusrõnga lühikese keeramisega. Kui 
valite Vaikne, reguleeritakse fookust fookusrõnga pika keeramisega. Seda 
funktsiooni toetatakse ainult siis, kui kinnitate objektiivi, millel on antud 
funktsiooni.
DMF-tundlikkuse 
suvandite 
seadistamiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 DMF-tundlikkus 
ĺ
 
suvand.