Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
9
Saturs
Viens ............................................................................................................................... 90
Pastāvīgs ....................................................................................................................... 90
Sērijveida uzņemšana .............................................................................................. 91
Taimeris ......................................................................................................................... 91
Automātiskās ekspozīcijas tveršana (AE tveršana) ........................................ 92
Baltā balansa tveršana (BB tveršana).................................................................. 92
Attēla vedņa tveršana (P Wiz tveršana) ............................................................. 93
Tveršanas iestatījumi ................................................................................................ 93
Filmas izmērs ...........................................................................................................  104
Filmas kvalitāte........................................................................................................  104
Multi kustība ............................................................................................................  105
Efekta spēks ..............................................................................................................  105
Balss.............................................................................................................................  106
Vēja apklusināšana ................................................................................................  106
Mikrofona skaļums ................................................................................................  106