Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
100
100
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Šī funkcija automātiski labo spilgtu detaļu zudumu, kas var gadīties 
fotoattēla ēnu atšķirību dēļ.
Lai iestatītu Viedais 
diapazons opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
Dinamiskais diapazons 
ĺ
 iespēja.
Bez dinamiskā diapazona efekta
Ar dinamiskā diapazona efektu
Ikona
Apraksts
Izslēgta : neizmantojiet dinamisko diapazonu.
Viedais diapazons+: izlabojiet spilgtuma detaļu pazaudēšanu.
Nevar iestatīt ISO 100.
HDR: uzņemiet 2 fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām, 
un pēc tam tos automātiski kombinējiet tos vienā attēlā.
• 
ISO iespēju nevar iestatīt augstāku par ISO 3200.
• 
Dinamiskā diapazona iespējas nevar tikt iestatītas vienlaicīgi ar 
Attēla vedņa iespējām. 
Dinamiskais diapazons