Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Uzņemšanas funkcijas
103
103
Uzņemšanas funkcijas
Uzņemšanas funkcijas
Kad nevarat piekļūt piemērotajai ekspozīcijai stipra krāsu kontrasta dēļ, 
bloķējiet ekspozīciju un pēc tam uzņemiet fotoattēlu.
Lai bloķētu ekspozīcijas vērtību, pielāgojiet fotoattēla ekspozīcijas vērtību 
un pēc tam nospiediet pielāgoto pogu.
Kad ekspozīcija ir bloķēta, pavērsiet objektīvu, kur vēlaties, un nospiediet 
[Aizvars].
• 
Lai bloķētu pašreizējo ekspozīcijas vērtību, iestatiet pielāgotās pogas funkciju 
uz AEL. (150. lpp.)
• 
Šī funkcija nav pieejama manuālajā režīmā.
Ekspozīcijas bloķēšana