Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
105
Uzņemšanas funkcijas > 
Video funkcijas
Multi kustība
Iestatiet video atskaņošanas ātrumu.
Atskaņošanas ātruma 
iespēju iestatīšana,
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
ĺ 
Multi kustība 
ĺ
 iespēja.
Ikona
Apraksts
x0.25: ierakstiet video un atskaņojiet to 1/4 normālā ātrumā. 
(Pieejams tikai ar 640x480 vai 320x240)
x0.5: ierakstiet video un atskaņojiet to 1/2 normālā ātrumā. 
(Pieejams tikai ar 1280x720 (30 kadri sekundē), 640x480, vai 
320x240)
x1: ierakstiet video un atskaņojiet to normālā ātrumā.
x5: ierakstiet video un atskaņojiet to 5X normālā ātrumā.
x10: ierakstiet video un atskaņojiet to 10X normālā ātrumā.
x20: ierakstiet video un atskaņojiet to 20X normālā ātrumā.
• 
Izvēloties citu opciju, nevis x1, skaņa netiks ierakstīta.
• 
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
Efekta spēks
Sižetam var likt pakāpeniski parādīties vai pazust, izmantojot kameras 
efekta spēka funkciju, lai to nevajadzētu darīt datorā. Iestatiet parādīšanas 
iespēju, lai sākumā sižets pakāpeniski parādās. Iestatiet pazušanas iespēju, 
lai sižets pakāpeniski pazūd. Izmantojiet funkciju un pievienojiet video 
dramatiskus efektus.
Lai iestatītu efekta 
spēka opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ 
Efekta spēks 
ĺ
 iespēja.
Ikona
Apraksts
Izslēgta: efekta spēka funkcija netiek izmantota.
Pastiprināt: sižets pakāpeniski parādās.
Pavājināt: sižets pakāpeniski pazūd.
Pastiprināt-pavājināt: efekta spēka funkcija tiek pielietota sižeta 
sākumā un beigās.
Kad izmantojat efekta spēka funkciju, faila saglabāšana var ilgt ilgāk.