Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
106
Uzņemšanas funkcijas > 
Video funkcijas
Mikrofona skaļums
Iestatiet mikrofona skaļumu atbilstoši uzņemšanas apstākļiem. 
Lai iestatītu 
mikrofona 
skaļumu,
 
Uzņemšanas režīmā, nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Mikrofona 
skaļums 
ĺ
  iespēju.
Balss
Dažreiz kluss video ir pievilcīgāks nekā video ar skaņu. Lai ierakstītu video 
bez skaņas, izslēdziet balsi. 
Lai iestatītu balss 
opcijas,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Balss 
ĺ
  
iespēja.
Vēja apklusināšana
Kad ierakstāt video trokšņainā vidē, video var ierakstīt nevēlamās skaņas. 
Video baudīšanai var īpaši traucēt video ierakstītais skaļš vēja troksnis. 
Izmantojiet funkciju Vēja apklusināšana, lai kopā ar vēja troksni noņemtu 
arī dažu citu apkārt esošo troksni.
Vēja skaņas 
samazināšana,
 
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
  
Vēja apklusināšana 
ĺ
 iespēja.