Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
108
Atskaņošana/rediģēšana
Uzziniet, kā skatīt fotoattēlu un video sīktēlus, un aizsargāt vai dzēst failus.
Ilgāku laiku neveicot nekādas darbības, ekrānā pazūd informācija un ikonas. 
Iedarbinot kameru, tās parādās.
Fotoattēlu skatīšana
Nospiediet [
y].
• 
Tiks parādīts pēdējais uzņemtais fails.
Nospiediet [
C/F], lai ritinātu failus.
• 
Varat arī vilkt attēlus pa kreisi vai pa labi, lai pārietu pie cita faila.
Jūs, iespējams, nevarēsiet rediģēt vai atskaņot failus, kuri uzņemti, izmantojot 
citas kameras, nesavietojamu formātu vai kodeksa dēļ. Lai rediģētu vai atskaņotu 
šos failus, izmantojiet datoru vai citu ierīci.
Attēlu sīktēlu apskate
Lai meklētu fotoattēlus un videoklipus, kas nepieciešami, pārveidojiet 
tos sīktēlu skatā. Sīktēlu skatā redzami vairāki attēli vienlaicīgi, lai varētu 
ērti skatīt elementus, kas jāatrod. Var arī klasificēt un attēlot failus pēc 
kategorijas, piemēram, datuma vai faila tipa.
Ritiniet pārslēgripu pa kreisi, lai izvēlētos sīktēlu skata 
režīmu.
(Ritiniet pārslēgripu pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā režīmā.)
Failu meklēšana un pārvaldība