Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
109
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu apskate pēc kategorijas
Sīktēlu skatā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Filtrēt 
ĺ
kategorija.
• 
Lai izvēlētos kategoriju, varat arī pieskarties pie FILTER.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Visu*
Skatiet failus normāli.
Datums
Skatiet failus pēc tā datuma, kad tie tika saglabāti.
Veids
Skatiet failus pēc faila tipa.
Vieta
Skatiet failus pēc vietas, kurā tie tika saglabāti. (Tikai 
fotoattēliem, kas uzņemti ar papildu GPS moduli, var 
būt vietas informācija.)
Izvēlieties sarakstu, lai to atvērtu.
Izvēlieties failu, lai to skatītu.
Pieskarieties pie 
, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.
Failu kā mapes skatīšana
Sekojošie un sērijveida uzņēmumi parādās kā mape. Izvēloties mapi, visi 
fotoattēli tiks atskaņoti automātiski. Dzēšot mapi, tiks dzēsti visi mapē 
esošie fotoattēli.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
C/F] velciet attēlu pa 
kreisi vai pa labi, lai pārietu uz nepieciešamo mapi.
• 
Kamera automātiski atskaņos mapes foto.
Ritiniet pārslēgripu pa labi, lai atvērtu mapi.
• 
Lai atvērtu mapi, varat arī pieskarties mapei ekrānā.
Nospiediet [
C/F] vai velciet attēlus pa kreisi vai pa labi, lai 
pārietu pie cita faila.
Ritiniet pārslēgripu pa kreisi, lai atgrieztos Atskaņošanas 
režīmā.