Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
110
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu aizsardzība
Pasargājiet failus no nejaušas izdzēšanas.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Aizsargāt 
ĺ
 Atlasīt.
Nospiediet [
C/F], lai izvēlētos failu, un tad nospiediet [o].
Nospiediet [
f].
Aizsargātu failu nevar pagriezt vai izdzēst.
Visu failu bloķēšana/atbloķēšana
Bloķējiet vai atbloķējiet visus failus.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Aizsargāt 
ĺ
 Visu.
Izvēlieties iespēju.
Iespēja
Apraksts
Bloķēt
Visu failu bloķēšana.
Atbloķēt
Visu failu atbloķēšana.
Atcelt
Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.