Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
111
Atskaņošana/rediģēšana > 
Failu meklēšana un pārvaldība
Failu dzēšana
Dzēsiet failus Atskaņošanas režīmā un nodrošiniet atmiņas kartē vairāk 
vietas. Aizsargātie faili netiek dzēsti.
Atsevišķa faila dzēšana
Var izvēlieties vienu failu un to dzēst.
Atskaņošanas režīmā izvēlieties failu un tad nospiediet [
n].
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .
Vairāku failu dzēšana
Var izvēlēties vairākus failus un dzēst tos.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Dzēst 
ĺ
 
Atlasīt.
• 
Alternatīvi, sīktēlu skatā nospiediet [
n], un tad izvēlieties dzēšamos 
failus.
Atlasiet failus, kurus vēlaties dzēst, nospiežot [
C/F], un tad 
nospiediet [
o].
• 
Vēlreiz nospiediet [
o], lai atceltu izvēli.
Nospiediet [
n].
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .