Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
113
Atskaņošana/rediģēšana
Fotoattēla palielināšana
Varat palielināt fotoattēlus, skatot tos Atskaņošanas režīmā. Varat izmantot 
funkciju Trim (Apgriezt), lai izvilktu attēla daļu, kas redzama ekrānā, un to 
saglabātu kā jaunu failu.
Palielināts apgabals
Palielinājums (maksimālais 
palielinājums var atšķirties atkarībā 
no izšķirtspējas) 
Pilns attēls
Apgriezt
Ritiniet pārslēgripu pa labi, lai palielinātu fotoattēlu.  
(Ritiniet pārslēgripu pa kreisi, lai samazinātu fotoattēlu.)
Funkcija
Rīkojieties šādi
Pavirziet palielinoto apgabalu
Nospiediet [
D/I/C/F].
Apgrieziet palielināto attēlu
Nospiediet [
f]. (saglabāts kā jauns 
fails)
Atgriezieties pie sākotnējā 
attēla
Nospiediet [
o].
Lai samazinātu vai palielinātu fotoattēlu, jūs varat arī sakļaut vai izplest pirkstus 
uz ekrāna. Jūs varat arī pieskarties apgabalam divreiz, lai to ātri palielinātu.  
Slīdrādes apskate
Varat skatīt fotoattēlus slīdrādē, pielietot slīdrādei dažādus efektus un 
atskaņot fona mūziku.
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
m].
Izvēlieties 
ĺ
 Slīdrādes opcijas.
Izvēlieties slīdrādes efektu opciju.
• 
Pārejiet uz 4. darbību, lai sāktu slīdrādi bez efektiem.
* Noklusējums
Iespēja
Apraksts
Atsk. režīms
Iestatiet, vai slīdrāde ir jāatkārto.  
(Atsk. vienu*, Atkārt. atsk.)
Intervāls
Iestatiet intervālu starp fotoattēliem.  
(1 sek.*, 3 sek.5 sek.10 sek.)
Mūzika
Iestatiet fona audio.
Efekts
• 
Iestatiet sižeta maiņas efektu starp fotoattēliem.
• 
Izvēlieties Izslēgta, lai atceltu efektus.
Fotoattēlu skatīšana