Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
114
Atskaņošana/rediģēšana > 
Fotoattēlu skatīšana
Nospiediet [
m].
Izvēlieties Sākt slīdrādi.
Skatiet slīdrādi.
• 
Nospiediet [
o], lai pauzētu.
• 
Vēlreiz nospiediet [
o], lai turpinātu. 
• 
Nospiediet [
m], lai apturētu slīdrādi un atgrieztos 
atskaņošanas režīmā.
• 
Nospiediet [
D/I], lai pielāgotu skaļuma līmeni.
Automātiskā pagriešana
Kad ieslēgts Auto Rotate (Automātiskā pagriešana), kamera automātiski 
vertikāli pagriež fotoattēlus, ko esat uzņēmis, lai tie horizontāli iederētos 
ekrānā.
Lai iestatītu 
automātiskās 
pagriešanas opcijas,
 
Atskaņošanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 
Automātiskā pagriešana 
ĺ
 iespēja.
Drukas pasūtījuma izveide (DPOF)
DPOF (Digitālās drukas secības formāts) ļauj iestatīt izdrukājamo kopiju 
skaitu.
Kamera saglabā DPOF informāciju jūsu atmiņas kartes MISC mapē. Ja esat 
attēliem iestatījis DPOF informāciju, varat nogādāt atmiņas karti digitālās 
drukas veikalā, lai veiktu izdruku. RAW formāta failu drukas pasūtījumu 
nevar iestatīt.
Fotoattēlu, kuru izmēri ir platāki par papīru, kreisās un labās malas var būt 
apgrieztas. Pārliecinieties, ka fotoattēla izmēri ir saderīgi ar izvēlēto papīru.
Atskaņošanas režīmā izvēlieties fotoattēlu un tad nospiediet 
[
m]. 
Izvēlieties 
ĺ
 DPOF
Lai iestatītu kopiju skaitu, nospiediet [
D/I]. 
• 
Lai izvēlētos citu fotoattēlu, nospiediet [
C/F]. 
Nospiediet [
o], lai saglabātu.