Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
115
Atskaņošana/rediģēšana
Atskaņošanas režīmā varat atskaņot video, uzņemt attēlu no video vai 
apgriezt videoklipu un saglabāt to kā citu failu.
Apturēt
Tveršana
Video apskates vadība
Ikona/Poga
Apraksts
/
/[
C]
Iepriekšējā faila apskate/pāriešana atpakaļ. (Ikreiz, kad 
video atskaņošanas laikā pieskaraties šai ikonai vai 
nospiežat šo pogu, pāriešanas ātrums mainās šādā 
secībā: 2X, 4X, 8X.)
/ /[
o]
Atskaņošanas pauzēšana vai turpināšana.
/
/[
F]
Nākama faila apskate/pāriešana uz priekšu. (Ikreiz, 
kad video atskaņošanas laikā pieskaraties šai ikonai 
vai nospiežat šo pogu, pāriešanas ātrums mainās šādā 
secībā: 2X, 4X, 8X.)
/[
D/I]
Skaļuma līmeņa regulēšana vai skaņas izslēgšana. 
Video apgriešana atskaņošanas laikā
Atskaņošanas režīmā ritiniet līdz video un tad pieskarieties pie 
.
Lai uzsāktu video atskaņošanu, nospiediet [
o] vai pieskarieties 
pie  .
Nospiediet [
o] vai pieskarieties pie   vietā, kur vēlaties sākt 
apgriešanu.
Nospiediet [
f] vai pieskarieties pie Sākuma punkts.
Lai turpinātu video atskaņošanu, nospiediet [
o] vai 
pieskarieties pie  .
Nospiediet [
o] vai pieskarieties pie   vietā, kur vēlaties beigt 
apgriešanu.
Video atskaņošana