Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
116
Atskaņošana/rediģēšana > 
Video atskaņošana
Nospiediet [
f] vai pieskarieties pie Gala punkts.
Lai apgrieztu video, nospiediet [
f] vai pieskarieties pie 
Apgriezt.
• 
Sižetu var pielāgot, lai apgrieztu, velkot rokturus, kas parādās uz 
progresa joslas.
Kad parādīsies uznirstošais ziņojums, izvēlieties .
• 
Nevar apgriezt video, kas ierakstīts 3D režīmā.
• 
Oriģinālā video garumam ir jābūt vismaz 10 sekundes.
• 
Kamera saglabās rediģēto video kā jaunu failu un atstās oriģinālu neskartu.
Attēla uzņemšana atskaņošanas laikā
Video skatīšanas laikā nospiediet [
o] vai pieskarieties pie  
 vietā, kurā vēlaties tvert attēlu.
Nospiediet [
f] vai pieskarieties pie Tveršana.
• 
Nevar uzņemt attēlu, kas ierakstīts 3D režīmā.
• 
Uzņemtā attēla izšķirtspēja būs tāda pati kā oriģinālā video izšķirtspēja.
• 
Uzņemtais attēls tiek saglabāts kā jauns fails.