Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
118
Atskaņošana/rediģēšana > 
Fotoattēlu rediģēšana
Fotoattēla pagriešana
Pieskarieties pie 
 
ĺ
  .
Pieskarieties iespējai.
Pagriezt : Pa labi 90˚
Pieskarieties pie OK.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.
• 
Atskaņošanas režīmā fotogrāfiju var pagriezt, nospiežot [
m], un tad 
izvēloties 
ĺ
 Pagriezt 
ĺ
 vēlamā iespēja.
• 
Kamera pārrakstīs oriģinālo failu.
Fotoattēlu izmēru maiņa
Mainiet fotoattēla izmēru un saglabājiet to ka jauno failu.
Pieskarieties pie 
 
ĺ
 
.
Pieskarieties iespējai.
Izmēra maiņa : 10.1M 3:2
Pieskarieties pie OK.
Pieskarieties pie  , lai saglabātu.
Pieejamās izmēru maiņas iespējas atšķiras atkarībā no fotoattēla oriģinālā 
izmēra.