Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
11
Saturs
Trokšņa mazinājums..............................................................................................  146
Tveršanas iestatījums ............................................................................................  147
DMF (tiešais manuālais fokuss) .........................................................................  147
Krāsu attālums .........................................................................................................  148
Izkropļojumu labošana ........................................................................................  149
Pieskāriena darbība ...............................................................................................  149
iFn pielāgošana .......................................................................................................  149
Lietotāja displejs .....................................................................................................  149
Atslēgu kartēšana ..................................................................................................  150
Režģa līnijas ..............................................................................................................  151
AF indikators ............................................................................................................  151